GENERAL INFORMATION

Welcome to the webpage of the “Cracow Colloquium on f-electron systems” (CCFES2021)!

CCFES2021 is organized by Faculty of Exact and Natural Sciences, Pedagogical University of Cracow, in cooperation with Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague.

“Cracow Colloquium on f-electron systems” was held the first time in 2015 (CCFES2015), initiated by “Prague Colloquium on f-electron systems” (PCFES), organized every two years in Prague since 1992. After the success of CCFES2015, we decided to take a new format for the colloquium: “Prague/Cracow on f-electron systems” (P/CCFES), which is organized every two years, with the change of its location, in Prague and in Cracow. In 2018 the colloquium was held in Prague (PCFES2018). In 2020 it was planned to be held in Cracow on June 28-July 1, 2020 (CCFES2020). Due to the pandemies, CCFES2020 has been rescheduled on April 18-21, 2021 (CCFES2021). Due to the actual situation, CCFES2021 is held as an online event. CCFES2021 is in the reserved list of conferences which receive the funding from Polish Academy of Arts and Sciences (PAU) in the scope of Krakow Scientific Conferences 2021 (KKN2021). 

CCFES2021 will focus on the topics: electronic structure, magnetism and superconductivity of f-electron systems (both lanthanides and actinides). It will cover both theoretical and experimental aspects. The colloquium will be also devoted to the field of hydrides of f-metal based materials and their technical application. Relevant contributions from the related research topics in Condensed Matter (e.g. d-electron systems, nanomaterials, functional materials) can also be included in the scientific program of CCFES2021.

CCFES2021 is an activity included to “Calendar of the Jubilee” for celebration of 75 years of Pedagogical University in Cracow-the first Pedagogical University in postwar Poland founded on 11th of May, 1946.

—–

Witamy na stronie “Cracow Colloquium on f-electron systems” (CCFES2021)!

Konferencja CCFES2021 jest zorganizowana przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, we współpracy z Wydziałem Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze.

Konferencja “Cracow Colloquium on f-electron systems” odbyła się po raz pierwszy w 2015r. (CCFES2015), która jest cykliczną konferencją związaną z “Prague Colloquium on f-electron systems” (PCFES) organizowaną co dwa lata (odbywa się od 1992 w Pradze). Po sukcesie konferencji CCFES2015, wspólnie zdecydowano o przekształceniu tej konferencji na P/CCFES (Prague/Cracow Colloquium on f-electron systems), która obywa się co dwa lata na zmianę w Pradze i w Krakowie. W roku 2018, PCFES2018 obyła się w Pradze. A w roku 2020, CCFES2020 była zaplanowana w terminie 28 czerwca – 1 lipca, 2020 w Krakowie. Jednak, z powodu pandemii, CCFES2020 została przeniesiona na nowy termin,  18-21 kwietnia, 2021r. (CCFES2021). Ze względu na obecny stan ograniczeń, CCFES2021 odbywa się w trybie zdalnym. CCFES2021 znajduje się na liście rezerwowej konferencji które dostały finansowanie Polskiej Akademii Umiejętności w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe 2021.

Tematyka CCFES2021 obejmuje m.in. takie tematy jak: struktura elektronowa, magnetyzm, nadprzewodnictwo i kwantowe zjawiska krytyczne układów f-elektronowych (zarówno lantanowców, jak i aktynowców). CCFES2021 poświęcona jest również tematyce wodorków materiałów opartych na f-metalach i ich zastosowaniu technicznym. Program naukowy CCFES2021 obejmuje także wybrane wykłady z powiązanych tematów badawczych w materii skondensowanej taki jak układy d-elektronowych, nanomateriały, materiały funkcjonalne.

CCFES2021 jest również aktywnością, która jest uwzględniona w “Kalendarium obchodów jubileuszowych” 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest pierwszym Uniwersytetem Pedagogicznym w powojennej Polsce założonym 11 maja 1946.

Organisers of CCFES2021
E-mail:
ccfes2021@up.krakow.pl
pc-cfes@kfkl.cz

Webpage:
https://ccfes2021.up.krakow.pl
http://www.kfkl.cz/pc-cfes